Calendari items automàtics i enviament a ens supramunicipals

Amb aquest recurs us volem facilitar un calendari dels items automàtics on us informen:

  • Ítems que son automàtics a l’eina del portal de transparència que facilita l’AOC amb la periodicitat recomanada de revisió i/o actualització dels enllaços, així com d’on s’obté la informació.
  • Ítems la informació dels quals es reporta des de les unitats de intervenció i secretaria a ens supramunicipals, amb la periodicitat i calendari detallat de l’enviament de la informació.

La revisió, actualització i enviament d’aquesta informació, junt amb l’activació del ítems automàtics disponibles en el vostre portal de transparència, facilita la feina de manteniment de la informació garantint que sempre estarà el màxim d’actualitzada i  mostrarà de manera fidedigna l’activitat del vostre ajuntament.

Us recomanem que també hagueu descarregat i completat el Fitxer de seguiment de la transparència. En concret, cal haver revisat i ajustat la periodicitat de la revisió. La columna Revisió us permetrà elaborar el calendari perpetu. Per defecte, els ítems automàtics, s'han de revisar amb caràcter anual (en tant que únicament caldrà revisar que les dades han estat correctament publicades). Ara bé, si heu completat els ítems automàtics amb gràfics o dades addicionals, caldrà reajustar la periodicitat de revisió. 

Tot plegat us permetrà disposar dels ítems a revisar setmanalment, mensualment, trimestralment, semestralment i anualment i també tindreu identificats els items automàtics que es nodreixen de la informació que es genera en des del propi ajuntament i que s'envia a ens supramunicipals i que l'AOC recull per informar en el portal de transparència.

Informació relacionada: