Linked data en el portal de dades obertes Diputació de Barcelona #DadesobertesDiba

Entenem per obertura de dades o, en anglès, open data el fet que els organismes públics publiquin les seves dades en formats estàndards, oberts, reutilitzables i analitzables. En comptes de presentar les conclusions sobre unes dades (el que s’acostuma a anomenar “dades cuinades”), la interpretació (informe) o una implementació concreta de les dades (web, calendari, taula), es tracta d’oferir les dades mestres perquè qui les consulti o qui les vulgui utilitzar pugui extreure’n les seves pròpies conclusions, interpretacions i puguin presentar-les o usar-les amb una implementació determinada.

El projecte de dades obertes de la Diputació de Barcelona va arrencar l'any 2014 amb la publicació del portal http://dadesobertes.diba.cat/ i la posada en funcionament de la seva interfície de programació d'aplicacions (API).

L'any 2016 es va confeccionar el primer pla estratègic d'obertura de dades a la Diputació de Barcelona i el 2017 es va obtenir la certificació segons la norma UNE 178301 d'AENOR per a projectes de dades obertes. L'any 2022 estem treballant per renovar i millorar el resultat obtingut en aquesta certificació.

Molts conjunts de dades de la Diputació de Barcelona s'han construït amb dades enllaçades (linked data) que permeten enllaçar per temes, municipi o comarca. Les dades enllaçades descriuen un mètode de publicació de dades estructurades per a que aquestes puguin estar interconnectades entre elles i d'aquesta manera enriquir el contingut i aportar valor.

Podeu consultar el Catàleg de datasets (https://dadesobertes.diba.cat/datasets ) així com les dades obertes per muncipis (https://dadesobertes.diba.cat/dades-obertes/municipals) de la Diputació de Barcelona.

El portal de dades obertes de la Diputació de Barcelona posa al vostre abast 76 conjunts de dades actualitzats. 

Informació relacionada:

1
Etiquetes:
#dadesobertes
1
Temes:
Dades obertes