La comunitat de Govern Obert busca ens locals voluntaris per millorar la transparència

El Síndic de Greuges reconeix en les seves conclusions, en referència a la transparència activa, que la mida i la capacitat de les administracions és un element determinant en el compliment de les obligacions de publicitat. Des de Diputació de Barcelona s’impulsen accions per a que ens locals de menor dimensió posin en marxa bones pràctiques de publicació d’informació en el portal de transparència.

Des de la comunitat de Govern Obert i Transparència (governobert.diba.cat) elaborem materials de suport i propostes de bones pràctiques per als ens locals en l'ús del portal de transparència impulsat per la Xarxa de Governs Transparents i ofert pel Consorci AOC.

En les darreres setmanes, s’han publicat bones pràctiques referents a com transformar fitxers en format PDF a formats reutilitzables, o com publicar dades de l’accés a la informació pública a través d’infografies dinàmiques.

Què comporta per l'ajuntament adaptar una de les bones pràctiques? En el cas dels ens locals de fins a 5.000 habitants s’ofereix suport directe per a adaptar aquestes propostes de bona pràctica a la seva realitat.

El primer ajuntament a adaptar una bona pràctica de la comunitat ha estat Santa Maria de Miralles, municipi de l’Anoia amb 119 habitants que ha publicat la informació d’accés a la informació pública en format d’infografia a partir de l’extracció de dades del gestor d’expedients amb el suport dels tècnics del Gabinet d’Innovació Digital. Aquesta acció contribueix a assegurar que la transparència en l’administració pública és un dret que tenen tots els ciutadans independentment del territori on visquin, i s’alinea amb les recomanacions elaborades pel Síndic de Greuges en el seu informe sobre la transparència aquest 2021.

Quin benefici obté l’ens local si adapta una bona pràctica? L’ajuntament estarà oferint a la seva ciutadania un contingut elaborat des del punt de vista de la comunicació, que facilita la comprensió per part de la ciutadania, i estarà inclòs en el repositori de bones pràctiques, essent exemple i guia en aquell ítem per a altres ens locals.

Com pot un ens locals comunicar que ha adaptat una bona pràctica?

Els ajuntaments que han adaptat bones pràctiques de la comunitat governobert.diba.cat ho poden comunicar a través del formulari https://governobert.diba.cat/bonapractica

Si teniu dubtes per adaptar una bona pràctica del portal de transparència, podeu sol·licitar suport a gb.innovaciod@diba.cat