Gestió documental i arxiu / Quadre de classificació documental

El Quadre de Classificació documental corporatiu és una estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteixen les funcions, activitats i operacions de l’organització.

La publicació de l’estructura jeràrquica i lògica de conceptes que reflecteix les diferents funcions, activitats i transaccions de l’organització i que permet identificar i agrupar físicament o intel·lectualment els documents i també la seva recuperació. Representa un dels instruments principals dels processos de control d’un sistema de gestió de documents i té l’objectiu de garantir que la ciutadania i el personal investigador puguin identificar i accedir als documents.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.4.2.Quadre-classificacio-documental

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Utilitzar el Quadre de Classificació Documental com a model de gestió
  • Identificar de forma detallada els processos i sèries documentals
  • Integrar en un únic model la documentació històrica i l’actual
  • Facilitar l’accés a la informació pública, la recerca i la reutilització de les dades.

 

4. D'on trec la informació

A les memòries de l’organisme, als decrets d’estructura i a les auditories de les unitats.

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Terrassa

Explicació sobre el Quadre de classificació documental i publicació del quadre de classificació amb la informació estructurada i informació associada a la sèrie documental:  

https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/arxiu/transparencia/quadre-de-classificacio-documental/

 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

A gestió/Arxiu municipal/Eines de l’arxiu s’hi troba tota la informació referida al Quadre de classificació documental

https://www.santcugat.cat/web/eines-de-larxiu

 

6. Material de suport

Model de Quadre de classificació de la documentació municipal (QdCM). 

Aquest model és un instrument tècnic que, basat en la metodologia arxivística actual, s’adapta a la realitat de l’administració electrònica i facilita als ajuntaments el compliment de les disposicions normatives relacionades amb la gestió documental, la transparència i les normes d’interoperabilitat.

http://governobert.gencat.cat/ca/transparencia/Gestio-serveis-publics/arxiu-i-gestio-documental/quadres-de-classificacio/model-de-quadre-de-classificacio-dajuntaments-i-consells-comarcals/