Guies i manuals

Seguiment de la transparència


En els documents annexos a aquesta entrada trobareu el fitxer Seguiment de la transparència que us permetrà d'una banda realitzar la diagnosis de la situació actual del vostre portal de transparència i d'una altra, portar el control de la gestió de la transparència a la vostra organització.

1

Model de procés de gestió de la transparència

Incorporar la transparència com a part de l'ADN de les organitzacions implica, entre d'altres accions, identificar i implantar un procés de gestió de la transparència en l'organització. 

1

Gestió de la transparència activa

Recursos per a la gestió

 

Seguiment de la transparència