Guies i manuals

Tenim nous electes a l'ajuntament: què hem d'actualitzar del portal de transparència?

Aquest mes de juny comença un nou mandat en tots els ens locals (eleccions maig 2023)  i per tant, una actualització de molta informació que afecta als nous càrrecs electes que s'incorporen en els diferents consistoris.

Sistema intern d'alertes

La Llei 2/2023, del 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, estableix que totes les entitats del sector públic, incloses totes les de l’administració local, han de disposar d’un sistema intern d’informació. 

Què és el Sistema Intern d’Informació o Sistema Intern d’Alertes (SIA)?