Protecció de dades de caràcter personal / Registre de les activitats de tractament de dades personals

Inventari o Registre de les Activitats de Tractament (RAT) de dades personals que realitza l’Ajuntament, i que han de ser accessibles per mitjans electrònics.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.4.3.Registre-activitats-tractament-dades-personals

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar una Taula amb tots els tractaments de dades que realitza l’Ajuntament, amb les seves característiques, i estructurat pels departaments o serveis que les realitzen, per tal de facilitar la cerca ciutadana
  • Enllaçar amb la Política de Protecció de Dades, la Política de Privacitat, i amb els ítems corresponents a 1.4.1. Delegat de Protecció de Dades  i  1.4.2. Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals, per tal d’oferir al ciutadà l’accés fàcil a la informació completa sobre la Protecció de Dades Personals
  • NOTA: L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) ha desenvolupat una aplicació per facilitar la creació i gestió del RAT. És una facilitat per als ajuntaments, i és una bona pràctica utilitzar-la, per fer-la pública per a la ciutadania.

4. D’on trec la informació

  • Del propi Web municipal o de la Seu Electrònica, on El RAT ha d’estar preceptivament publicat i posat a disposició de la ciutadania.
  • Del Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament.

 

5. Recursos

Aplicació per gestionar el registre de les activitats de tractament de L’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. 

 

6. Bones pràctiques

Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat

Publica la fitxa de l’indicador un enllaç a tota la informació agrupada sobre la Protecció de Dades Personals que pot servir de guia informativa al ciutadà, on inclou d’una manera clara: El marc normatiu, la política de PDP, el Responsable i el Delegat, el Registre d’activitats de Tractament RAT, l’exercici de drets (amb enllaços per a la seva tramitació), i els encarregats del tractament.

https://seuelectronica.l-h.cat/1756056_1.aspx?id=1

 

Ajuntament de Sant Cugat del Vallès

Publica el RAT prenent com a base el Quadre de Classificació documental: 

https://santcugat.cat/files/651-15104-fitxer/Doc.%20075%20QRAT.xls