L'accés a la informació pública a la demarcació de Barcelona

Posem al vostre abast de forma gràfica l'anàlisi de la situació, dificultats i necessitats sobre accés a la informació pública dels ens locals de fins a 50.000 habitants.

La infografia d’Accés a la informació pública 2021 recull les dades de l’enquesta realitzada al 2021 en aquesta matèria.

Respecte a les dades de l’enquesta realitzada al 2017 s’identifiquen alguns canvis de tendència tant en l’exercici d’aquest dret com en les dificultats a les que s’enfronten els ens locals i les necessitats que formulen.

Pel que fa a l'exercici del dret d'accés a la informació per part de la ciutadania cada cop són menys els ajuntaments que no reben peticions d'accés, passant del 32% al 2017 al 18% al 2021. D'aquest 18% d'ajuntaments que no reben peticions d'accés, un 38% es corresponen a ens locals de menys de 1.000 habitants. 

Pel que fa a la gestió dels procediments, els ens locals a partir de 10.000 habitants disposen majoritàriament de procediments interns per a gestionar les SAIPs (un dels elements avaluats pel Síndic de Greuges en el seu informe anual).

Pel que fa a les necessitats, totes les millores proposades en el qüestionari han estat considerades necessàries per més d'un 60% dels enquestats, essent la formació en l'àmbit de la gestió de les sol·licituds d'accés a la informació pública la més necessària (un 73%), seguida de l'establiment de models de documents administratius.

Podeu descarregar la infografia completa en format PDF

També podeu accedir al contingut total de l'informe a la comunitat: https://governobert.diba.cat/enquesta2021