Augmenta l'actualització dels portals de transparència dels municipis de menor capacitat tècnica durant el 2021

Els consells comarcals de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Maresme, Moianès i Vallès Oriental, a través de la Xarxa de Suport al Govern Digital, actualitzen els portals de transparència dels ens locals de menor capacitat tècnica.

Un dels objectius de la Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD), en la que hi participen els consells comarcals de l’Alt Penedès, Anoia, Bages, Berguedà, Maresme, Moianès i Vallès Oriental és assegurar la implantació de la transparència en els municipis amb menys capacitat tècnica.

Durant el 2021 s’han iniciat els treballs en els municipis menors de 1.000 habitants, tot i que alguns consells comarcals han ampliat l’oferta a municipis que superen aquest llindar poblacional.

Durant el segon semestre de 2021 els consells comarcals han realitzat un total de 38 actuacions en 18 ajuntaments.

Aquesta iniciativa s’ha completat amb els tallers Gestió de la transparència: dit i fet, que s’han realitat dins del Pla de formació de la Diputació i els recursos sobre com millorar el portal de transparència disponibles a la comunitat virtual  Transparència i govern obert (governobert.diba.cat), que ja suma 370 membres.

Aquest conjunt d’accions ha impactat positivament en el volum d’actualitzacions globals dels portals de transparència municipals d’ens locals menors de 5.000 habitants, que han augmentat aquest 2021 en un 82% l’actualització de la informació no automàtica dels seus portals de transparència respecte al període anterior.  

Els municipis de les comarques de l’Alt Penedès, Berguedà, Maresme, Moianès i Osona encapçalen la llista de les comarques on els portals de transparència municipals han estat més actualitzats en el darrer quadrimestre del 2021. Aquestes dades s’han extret del conjunt de dades obertes ofert pel consorci AOC.

1