Tràmits / Notificacions electròniques

 

La publicació del sistema de notificació electrònica que la institució posa a disposició de la ciutadania perquè aquesta pugui formalitzar tots els tràmits a través de mitjans electrònics com és el cas de l’e-NOTUM, un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, notificacions per a contractació, etc) amb totes les garanties jurídiques.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.1.3.Notificacions-electroniques

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic.

 

3. Com millorar la informació

 

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Informar dels passos a realitzar per fer els tràmits a través de mitjans electrònics
  • Informar dels requisits tècnics
  • Publicar una guia d’ús redactada amb llenguatge comprensible
  • Informar dels drets i deures de les persones interessades que poden acceptar rebre notificacions electròniques de forma general, per a tots els tràmits, o bé sobre ub  un o diversos tràmits.

 

 d

4. D'on trec la informació

La  Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), articles 14.2 i 41.1

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Des de la seu electrònica, marc legal, explicació sobre què és una notificació electrònica i accés a la bústia, guia i requisits tècnics

https://sede.esplugues.cat/portal/literal.do?opc_id=10162&pes_cod=-3&ent_id=1&idioma=2

 

Ajuntament de Girona

Definició de què és una notificació electrònica, requisits tècnics, guia, manual...

https://seu.girona.cat/portal/girona_ca/e-notum/