Urbanisme / Estudis d'impacte ambiental i paisatgístic

Els estudis d’impacte i integració paisatgística (EIIP) són instruments previstos per la legislació paisatgística i urbanística de Catalunya que tenen com a objectiu promoure una bona inserció de les activitats en el paisatge. 

L'avaluació d'impacte ambiental de projectes constitueix l'instrument més adequat per preservar els recursos naturals i defensar el medi ambient.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.3.5.Estudis-impacte-ambiental-paisagistic

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar tots els estudis i informes d’impacte i integració paisatgística que afecten l’àmbit territorial del municipi.
  • Publicar puntualment totes les consultes, al·legacions i informes tècnics vinculats amb la temàtica referida.
  • Facilitar la participació ciutadana en tot el procés a través d’una informació puntual i rigorosa.

 

4. D'on trec la informació

Als expedients de l’ens local i, en alguns casos, en la web del Departament de la Generalitat competent en matèria de planificació territorial i urbanisme.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Vallirana

Introducció legal sobre què s’entén per estudis d’impacte ambiental i paisatgístic. Documentació adjunta de diversos informes així com també el seguiment a diverses administracions de la seva implementació, en format notícia

https://seu-e.cat/es/web/vallirana/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/urbanisme/estudis-d-impacte-ambiental-i-paisatgistic

 

Ajuntament de la Vall d’en Bas

Publica tots els estudis i informes tècnics en una pàgina web pròpia sobre la construcció d’una variant amb impacte al territori facilitant la participació ciutadana

http://www.vallbas.cat/promocio-fixe/estudis-informatiu-i-dimpacte-ambiental-de-la-variant-de-les-preses-la-vall-den-bas/