Organització política i retribucions / Òrgans de govern i funcions

Les funcions dels òrgans de govern de la institució amb la composició de cadascun dels òrgans de govern i la identificació dels seus responsables polítics (alts càrrecs). 

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.2.4.Organs-govern-funcions

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Actualitzar cada vegada que hi hagi un canvi en les persones que configuren la composició dels òrgans de govern.
  • Informar de les funcions i composició de tots els òrgans de govern: l’Alcalde/ssa, El Ple, els regidors/es delegats, la Junta de Govern, tinences d’alcaldia i comissions informatives municipals en tant que òrgans complementaris i les comissions especials com és el cas de la comissió especial de comptes.
  • Vincular els documents legals aprovats que tinguin a veure amb la composició dels diferents òrgans de govern de la institució i les funcions encomanades.
  • Incloure la distribució dels càrrecs de govern de manera gràfica.
  • Vincular aquesta informació amb l’indicador de les competències ja que el seu contingut és similar.

 

4. D'on trec la informació

A la normativa de règim local, al cartipàs municipal i al ROM.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Parets del Vallès

Bona pràctica que utilitza el mòdul d'Organització política del consistori del portal AOC, que mostra de forma clara les funcions de cadascun dels òrgans i el càrrecs que en formen part. Trobareu aquesta bona pràctica documentada a: https://www.aoc.cat/2020/1000272296/usos-nous-moduls-transparencia-2/

https://www.seu-e.cat/ca/web/paretsdelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/organs-de-govern-i-funcions

 

Ajuntament de Roda de Berà

Bona pràctica que utilitza el mòdul d'Organització política del consistori del portal AOC, que mostra de forma clara les funcions de cadascun dels òrgans i el càrrecs que en formen part. Trobareu aquesta bona pràctica documentada a: https://www.aoc.cat/2020/1000272296/usos-nous-moduls-transparencia-2/ 

https://www.seu-e.cat/ca/web/rodadebera/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/organs-de-govern-i-funcions

 

6. Material de suport

Consulteu Manual de configuració avançada dels ítems d’organització política (AOC)