Normativa, plans i programes / Avaluació de l'aplicació de les normes

La publicació d’una avaluació posterior dels resultats assolits en l’aplicació d’una normativa per, si s'escau, incidir en la seva revisió.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.7.Avaluacio-aplicacio-de-normes

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Fer l’avaluació de manera continuada, és a dir, el seguiment de l’aplicació d’una normativa.

 

4. D'on trec la informació

Les normes de procediment administratiu comú vigents aplicables a les entitats locals no contenen disposicions expresses sobre l’avaluació de l’aplicació de les normes. Per tant malgrat que la Llei de Transparència catalana (LTC) determina la publicació d’aquesta avaluació en l’article 10.1.a , no hi ha un precepte normatiu de procediment que obligui a realitzar aquesta avaluació.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Sant Andreu de la Barca

Publicació d'un estudi per a la identificació i avaluació d’immissions sonores al perímetre est del casc urbà (medi ambient) i l’avaluació d'impacte en Salut del Projecte de recuperació de la ribera del riu al seu pas per Sant Andreu de la Barca.

https://www.seu-e.cat/ca/web/santandreudelabarca/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/avaluacio-de-l-aplicacio-de-les-normes

 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Publicació de l’avaluació del programa de transparència que inclou els eixos avaluats: la publicitat activa, el  dret d’accés a la informació pública i els  principis de bon govern. Enllaços als Informes des de l’any 2016.

https://www.gramenet.cat/ajuntament/transparencia/retiment-de-comptes/avaluacio-del-programa-de-transparencia/