Informació institucional/ Codi de conducta dels alts càrrecs i de bon govern

El codi de conducta recull els principis ètics que han de guiar l’actuació dels alts càrrecs dels ens locals i les normes de conducta que se’n deriven. 

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.4.Codi-conducta-alts-carrecs-bon-govern

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Definir les normes de conducta dels alts càrrecs pel que fa als compromisos generals, els compromisos en relació amb els conflictes d’interessos i grups d’interès i amb la ciutadania.

  • Exercir les funcions encomanades amb objectivitat i veracitat. No difondre falsedats ni utilitzar-les com a fonament de la pròpia actuació.

  • Facilitar l’accés al document amb tots els principis que l’integren.

  • Donar-li visibilitat per tal de promoure una implicació ciutadana vers la gestió dels representants polítics i per conèixer les normes ètiques que inspiren el seu dia a dia.

 

4. D'on trec la informació

  • A l’acord plenari de l’ens local mitjançant el qual s’aprova el codi de conducta dels alts càrrecs

5. Recursos

La Xarxa de Governs Transparents de Catalunya ha desenvolupat un model de codi de conducta dels alts càrrecs locals. La finalitat d’aquest model és orientar els ens locals en l’elaboració dels seus codis respectius, per tal de donar compliment a l’article  55.3 de la Llei. El model es complementa amb una guia, en la qual es concreten els diferents conceptes i les pautes essencials que hi figuren. Trobareu tot el material a: https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/codi-de-conducta-dels-alts-carrecs-dels-ens-locals/

https://municat.gencat.cat/web/.content
/02_temes/transparencia/codi_conducta/Model-codi.pdf
https://municat.gencat.cat/web/.content
/02_temes/transparencia/codi_conducta/Guia-daplicacio.pdf

També poden consultar el codi de conducta dels alts càrrecs aprovat per la Diputació de Barcelona. 

Al portal de transparència podeu incorporar de forma estructurada la informació dels obsequis i invitacions rebudes pels alts càrrecs. En els següents enllaços trobareu com fer-ho. 

 

Per últim, posen a la vostra disposició la següent infografia que podeu reutilitzar: 

https://governobert.diba.cat/sites/governobert.diba.cat/files/infografia_codi_de_conducta-ample.pdf

6. Bones pràctiques

Ajuntament de Blanes

https://www.seu-e.cat/ca/web/blanes/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/codi-de-conducta-dels-alts-carrecs-i-de-bon-govern

 

Al web del CIDO podeu consultar els codis de conducta dels alts càrrecs aprovats per administracions catalanes