Informació institucional i organitzativa / Relació d'obsequis als alts càrrecs

La relació d'obsequis als alts càrrecs recull els regals que han rebut els responsables dels ens públics, de qui els han rebut i a quin ús s'han destinat.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.4.Codi-conducta-alts-carrecs-bon-govern

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Al portal de transparència podeu incorporar de forma estructurada la informació dels obsequis rebuts pels alts càrrecs: 

 

4. D'on trec la informació

Actes i activitats de representació institucional per part dels alts càrrecs. 

 

5. Bones pràctiques