Estat dels serveis / Incidències de serveis

Les informacions i avisos sobre l’ús dels serveis, i les incidències en els mateixos que es puguin produir que els ajuntaments, i en el seu cas les entitats que gestionin serveis públics, han de facilitar a la ciutadania.

 

De forma específica, les incidències que es produeixin a la Seu Electrònica han de ser també preceptivament informades.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.3.1.Incidencies-serveis

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Us recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 

  • Enllaçar directament amb els Avisos, Novetats en els serveis, Incidències, Notícies, etc., exposant el motiu i el seu termini temporal.
  • Publicar en aquest indicador els enllaços a xarxes socials, (Twitter, Facebook o altres) si se’n disposa, per informar de les Incidències.
  • Enllaçar amb el corresponent apartat de la Seu Electrònica, per informar de les incidències relacionades amb tràmits i serveis digitals.
  • Publicar també enllaços als webs dels departaments municipals que gestionin Serveis Públics, on han d’informar sobre possibles incidències del servei, horaris especials, etc.

 

4. D’on trec la informació

  • Dels departaments municipals que gestionen serveis públics.
  • De la Seu Electrònica.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Castellar del Vallès

Publica un enllaç al Web municipal, a la pàgina d’Avisos, on s’informa i actualitzen les incidències i novetats en els serveis públics

http://www.castellarvalles.cat/34165/avisos/