Estat dels serveis / Incidències de trànsit

Les incidències en la mobilitat, en el transport públic o trànsit privat, entorn a les vies urbanes de titularitat municipal.

És recomanable també informar de les restriccions de trànsit que puguin produir-se al municipi, en aplicació de la competència municipal de regulació, ordenació, gestió, vigilància i disciplina del trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària, previstes a la legislació. (Talls de carrers per obres, serveis, curses esportives, limitacions per raons mediambientals, etc.)

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.3.2.Incidencies-transit

 

2. Tipus de gestió de la informació:

Automàtica amb redirecció.

 

3. Com millorar la informació

Us recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Enllaçar directament amb els Avisos que comportin afectacions al trànsit, on apareguin els talls o restriccions de trànsit, motiu i el seu termini temporal.
  • Enllaçar directament amb el web del Servei Català de Trànsit, amb informació en temps real de les incidències i afectacions de trànsit a la xarxa viària de Catalunya.
  • Informar sobre el transport públic i els seus horaris al municipi, i sobre la seva connectivitat amb altres territoris, enllaçant també amb el web de Mou-te amb transport públic per Catalunya, com a cercador de rutes a Internet.
  • La informació a la ciutadania quedaria molt millorada si es posa a disposició un Plànol de la ciutat,  on es pugui interactuar i filtrar les capes d’informació que més li interessin, sobre transport públic, afectacions a la mobilitat per obres, activitats o altres.

 

4. D’on trec la informació

  • Dels expedients o informació del Servei municipal responsable de la mobilitat
  • Del Web de la Generalitat de Catalunya Mou-te en transport públic https://mou-te.gencat.cat/itinerary

 

5. Bones pràctiques