Gestió econòmica / Auditories de comptes

Els informes d’auditoria dels comptes de l’Ajuntament i els informes de fiscalització dels òrgans de control extern, que a Catalunya és una funció exercida per la Sindicatura de Comptes.

Poden incloure informes d’auditories externes encarregades pel propi Ajuntament a firmes auditores, si s’escau, i també si se’n realitzen als ens i societats dependents de l’Ajuntament.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.2.3.Auditories-de-comptes

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar l’enllaç amb el web de la Sindicatura de Comptes de Catalunya, doncs ja permet accedir a les auditories de comptes de l’Ajuntament. És recomanable, però, que l’enllaç porti directament a la informació del propi Ajuntament, evitant a la ciutadania la necessitat de fer cerques addicionals.
  • En cas d’haver-se realitzat auditories específiques dels comptes de l’Ajuntament, o dels ens i societats dependents, seria recomanable afegir al text de l’indicador una taula amb el títol de dites auditories,  la data de realització, i enllaç amb el corresponent informe d’auditoria.

 

4. D'on trec la informació

De l’expedient d’aprovació dels comptes, que elabora la Intervenció General de l’Ajuntament, comptes que són aprovats pel Ple municipal.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Parets del Vallès

Publica l’enllaç a la Sindicatura de Comptes de Catalunya, directament a la pàgina amb la informació dels comptes generals tramitats pel propi Ajuntament.

https://www.seu-e.cat/ca/web/paretsdelvalles/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/gestio-economica/auditories-de-comptes

 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat.

Publica l’enllaç a la pàgina on s’accedeix directament al Compte General i Informes d’Auditoria i Fiscalització

https://www.santclimentdellobregat.cat/ajuntament/area-dhisenda/compte-general-i-informes-dauditoria-i-fiscalitzacio/