Empleats públics / Alliberats sindicals

La informació sobre el nombre d’alliberats sindicals de l’ens local, indicant el sindicat al qual pertanyen, el nombre d’hores sindicals disposades, i els costos generats, atès que són hores retribuïdes dins la jornada laboral per dedicar a la representació dels treballadors

NOTA: Es considera alliberat sindical aquell personal que ha disposat d’hores sindicals, ja sigui a temps parcial, d’alliberament a temps total per acumulació d’hores sindicals o d’alliberament a temps total per concessió de llicència sindical institucional.

 

1. La xarxa recomana

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.11.Alliberats-sindicals

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 

  • Inserir directament a la fitxa de l’indicador una Taula que representi, per a cada sindicat, el nombre total anual d’hores disposades, i el cost que representa:

SINDICAT

NOMBRE REPRESENTANTS

NOMBRE ANUAL HORES SINDICALS

COST TOTAL

SINDICAT 1

XXX

XXX

XXX

SINDICAT 2

XXX

XXX

XXX

TOTAL

XXX

XXX

XXX

 

 

NOTA: En cas de no tenir cap representant sindical alliberat, cal fer-ho constar a la fitxa de l’indicador.

 

4. D'on trec la informació

  • Pacte de Condicions i/o conveni
  • En altres pactes i acords signats amb l’Ajuntament
  • Resultats de les eleccions sindicals

 

5. Recursos

Descarregueu el full de càlcul model per a introduir les dades que es recomana publicar al portal de transparència

 

6. Bones pràctiques

Ajuntament de Barcelona

Publica gràfics interactius en els quals el ciutadà pot consultar tan les hores disposades (gràfic de sectors), com els costos mensuals (gràfic de barres), per cada sindicat, i amb filtres que li fan possible veure l’Ajuntament i les Entitats Municipals en el seu conjunt o cada entitat per separat

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/hores-i-costos-alliberaments-sindicals

 

Ajuntament de Mollet del Vallès

Taula amb el detall de resultats per cada sindicat, nombre de representants a la junta de personal, delegats LOLS, i de prevenció, crèdit horari i cost estimat anual

https://transparencia.molletvalles.cat/corporacio-municipal/informacio-sindical/cat/16