Urbanisme / Informació geogràfica d'urbanisme

La publicació de tota la informació geogràfica d’urbanisme del municipi a través d’un sistema informàtic (SIG) que permet enregistrar, emmagatzemar, gestionar, analitzar, consultar, visualitzar, presentar i difondre qualsevol tipus d'informació geolocalitzada. Es tracta d’una eina al servei del desenvolupament de tasques d’anàlisi i planificació territorial.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.3.3.Informacio-geografica-urbanisme

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Facilitar a la ciutadania l’accés a dades que permeten la consulta de manera gràfica. Per fer-ho, es recomana enllaçar amb el mapa visor d’urbanisme o amb el mapa urbanístic de Catalunya (RPUC).
  • Oferir a través del visor digital informació per al seguiment de les obres i les actuacions que es realitzen a l'espai públic. Es mostra la ubicació en el mapa de cada actuació, les dates d'inici i finalització, l'estat d'execució i el pressupost assignat. També fotografíes que testimonien les intervencions.
  • Mostrar la cartografia del municipi.

 

4. D'on trec la informació

  • Als expedients administratius de l’ens local.
  • Al Registre de planejament urbanístic de Catalunya. 

 

5. Bones pràctiques