Informació de la contractació pública / Òrgans de contractació

La publicació de la informació sobre quins són els òrgans de contractació de la institució, les seves competències i delegacions.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.2.1.Organs-contractacio

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb redirecció.

Aquest ítem manual permet informar dels òrgans de contractació. Es pot optar per activar aquest ítem automàtic amb redirecció a la pàgina inicial del perfil del contractant de l’ens (en la seva pàgina inicial ja informa dels òrgans de contractació de l’ens).

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

Publicar la denominació exacta de l’òrgan responsable de la contractació de l’ens així com les competències i delegacions:

  • Òrgan (alcaldia, junta de govern, ple...)
  • nom i cognoms
  • telèfon
  • adreces postals i electròniques

L’accés a la informació s’ha de facilitar no només als ciutadans sinó sobretot a les empreses, i no s’han d’admetre declaracions genèriques de confidencialitat.

 

4. D'on trec la informació

Al perfil de contractant, als expedients de la corporació, i/o en els estatuts de constitució dels ens, organismes i entitats. En el cas de disposar dels serveis de Contractació desenvolupats pel Departament competent en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, l’alta als quals es pot sol·licitar al Consorci AOC, aquesta informació es publicarà en el perfil de contractant de la Plataforma de serveis de contractació pública.

 

5. Bones pràctiques