Urbanisme / Normativa d'urbanisme

La publicació de totes les normes aprovades per la institució en matèria d’urbanisme: ordenances municipals d’usos, d’obres, etc,  així com la seva tramitació i regulació material.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.3.1.Normativa-urbanisme

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb redirecció.

Aquest ítem manual s’ha automatitzat mitjançant redirecció a la informació que publica la Generalitat de Catalunya, incorporant enllaços per defecte tant al Registre de Planejament Urbanístic de Catalunya (RPUC) per a l’ens en qüestió, així com al visor del mapa urbanístic de Catalunya (MUC).

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar tota la normativa a l’espai d’urbanisme o territori: Planejament, Gestió urbanística i els convenis
  • Vincular, unificar i enllaçar amb tota la informació d’urbanisme, planejament, estudis d’impacte.

 

4. D'on trec la informació

  • Portal Jurídic de Catalunya.
  • Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
  • Butlletí Oficial de l’Estat.
  • Butlletí Oficial de la Província.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament d’Igualada

Des del portal de transparència s’enllaça a la pàgina de l’ajuntament/qualitat urbana/urbanisme on es pot consultar tot el que fa referència a l’urbanisme: planejament, normes, disposicions addicionals, convenis...

https://www.igualada.cat/ca/regidories/urbanisme-i-mobilitat/Urbanisme/planejament-vigent

 

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

En l’espai genèric d’urbanisme i planejament està clara la informació sobre tota la normativa:

https://www.gramenet.cat/ajuntament/arees-municipals/informacio-urbanistica/normativa-urbanistica/