Normativa, plans i programes / Directives, instruccions, circulars i respostes a consultes sobre les normes

La publicació de les directives, les instruccions, les circulars que dicti la institució sobre la normativa vigent.

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.5.Directives-instruccions-circulars-respostes-a-consultes-sobre-normes

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Malgrat que no tenen la naturalesa de normes jurídiques i per tant no són d'obligada publicació als diaris oficials, és una bona pràctica en transparència fer-les publiques.

En aquest sentit, recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar les instruccions i circulants rellevants i que la institució consideri d’interès ciutadà.
  • Publicar les respostes anonimitzades a consultes plantejades per la ciutadania i altres òrgans administratius que tinguin una incidència especial sobre la interpretació i l’aplicació de les normes elaborades pel propi ens.

 

4. D'on trec la informació

Llei de Transparència catalana (LTC). Article: 10.1.b) de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern

Normativa vigent de la institució. 

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Viladecans

Des del web Ajuntament s’accedeix al portal de transparència i a acció de govern, normativa hi trobem aquesta informació:

https://www.seu-e.cat/ca/web/viladecans/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/directives-instruccions-circulars-i-respostes-a-consultes-sobre-les-normes

 

Ajuntament d'Esplugues de Llobregat

Llistat amb les normatives organitzades de forma anual. 

https://sede.esplugues.cat/portal/literal.do?opc_id=10163&pes_cod=5&ent_id=1&idioma=2

 

Ajuntament de Berga

A inici/informació/normativa/organització municipal trobem aquells aspectes relacionats amb les directives, instruccions i circulars de l’Ajuntament

http://www.ajberga.cat/ajberga/apartats/index.php?apartat=240