Tràmits / El meu espai personal

L’ entorn de comunicació entre l'Ajuntament i cada ciutadà o ciutadana, que permet la consulta, prèvia identificació o certificat digital, sobre l’estat dels seus tràmits, determinats rebuts, el padró d'habitants, el registre municipal, les dades del cens electoral o altres.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.1.7.El-meu-espai-personal

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Oferir un text explicatiu o tutorial, que faciliti a la ciutadania la comprensió i l’accés a la carpeta ciutadana, i tràmits personals que té amb l’Ajuntament, de forma  telemàtica.
  • Facilitar diferents opcions o filtres de cerca dels diferents serveis i tràmits municipals que l’afecten personalment.

4. D'on trec la informació

De la Seu Electrònica, on preceptivament ha d’existir aquesta Carpeta Ciutadana per als tràmits electrònics.

 

5. Bones pràctiques