Tràmits / El meu espai personal

L’ entorn de comunicació entre l'Ajuntament i cada ciutadà o ciutadana, que permet la consulta, prèvia identificació o certificat digital, sobre l’estat dels seus tràmits, determinats rebuts, el padró d'habitants, el registre municipal, les dades del cens electoral o altres.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.1.7.El-meu-espai-personal

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Oferir un text explicatiu o tutorial, que faciliti a la ciutadania la comprensió i l’accés a la carpeta ciutadana, i tràmits personals que té amb l’Ajuntament, de forma  telemàtica.
  • Facilitar diferents opcions o filtres de cerca dels diferents serveis i tràmits municipals que l’afecten personalment.

4. D'on trec la informació

De la Seu Electrònica, on preceptivament ha d’existir aquesta Carpeta Ciutadana per als tràmits electrònics.

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Castellar del Vallès

Publica la Carpeta ciutadana, amb textos explicatius que faciliten la comprensió ciutadana, i l’accés als diferents serveis i als tràmits municipals amb el serveis e-Tram i e-Notum, entre altres.

https://seu.castellarvalles.cat/31802/resums/

 

Ajuntament d’Esplugues de Llobregat

Facilita la consulta de la Carpeta Ciutadana amb opcions de consulta d’expedients, consulta de les queixes i suggeriments presentades, i del registre. També agrupa a la mateixa pàgina les opcions més destacades, i als tràmits més usuals.

https://sede.esplugues.cat/portal/literal.do?opc_id=10042&pes_cod=9&ent_id=1&idioma=2