Serveis / Calendari dies inhàbils

La publicació del calendari de dies inhàbils de l'any en qüestió, que ha de contenir almenys els següents punts:

Els dies festius assenyalats en el calendari de festes oficials de l’Estat i de la Generalitat de Catalunya, d’acord amb l’Ordre del Departament de la Generalitat competent en la matèria.

  • El calendari de festes locals a la Comunitat Autònoma de Catalunya per a l’any en qüestió, d’acord amb l’Ordre que s’adopti.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.2.2.Calendari-dies-inhabils

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar la informació en un lloc fàcil de trobar de manera intuïtiva
  • Fer una notícia quan es publica i recordar-ho sempre que hi hagi una festa local
  • Enllaçar amb la web de la Generalitat que conté la informació oficial sobre les festes d’àmbit català de l’any en curs
  • Informar sobre les festes amb obertura comercial autoritzada.

4. D'on trec la informació

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, article 30.

Ordre de la Generalitat per la qual s'estableix el calendari oficial de festes laborals a Catalunya per a l’any en curs.

 

5. Bones pràctiques