Informació institucional / Informació històrica sobre el municipi

Informació històrica sobre el municipi o el territori. Es tracta de publicar una elaboració completa que permeti que la ciutadania pugui reconèixer les seves pròpies trajectòries vitals en el context de la història col·lectiva. Les primeres referències del municipi, les diferents èpoques, els personatges il·lustres, el patrimoni, els símbols identitaris, l’evolució de l’economia. Bibliografia local.

Aquest espai té una clara funció social ja que dona a conèixer el municipi on viuen o van néixer i pot tenir especial interès per a les l’escoles i altres col·lectius.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.8.Informacio-historica-sobre-municipi

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar textos ben elaborats per èpoques històriques, més enllà de les fotos dels llocs d’interès o d’informacions més de caire turístic.
  • Ubicar aquesta informació a l’espai Ciutat o Municipi del Menú principal, i que enllaçi, si és el cas, amb el Museu o amb centres de documentació històrica locals o comarcals.

  • Cal que constin les dates d’actualització o d’elaboració de la informació i que si es publiquen articles de cronistes locals també estiguin amb la corresponent data i període que abasta l’article.

 

4. D'on trec la informació

De la web municipal.

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Ripoll

Informació ubicada a Municipi/Història, pel llegat històric que representa aquest municipi la informació va més enllà de l'àmbit local:

https://ripoll.cat/historia/