Relació de contractes / Relació de contractes menors (històric)

La publicació de tots els contractes menors subscrits, que figuren en els expedients de contractació de la corporació.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.1.4.Relacio-contractes-menors

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb dades obertes.

Mostra les dades disponibles associades a contractes menors informats durant els darrers cinc anys en el Registre públic de contractes de la Generalitat de Catalunya.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Publicar la descripció, és a dir l’objecte. El tipus de contracte. Tipus de procediment. Els Imports de la licitació i de l’adjudicació, amb IVA i sense IVA. La Identitat de l’adjudicatari. La Durada. El Nombre de licitadors. Els Criteris d’adjudicació. El Quadre comparatiu d’ofertes i puntuacions respectives així com els  Acords i informes tècnics del procés de contractació.

 

4. D'on trec la informació

Al perfil de contractant i al Registre públic de contractes. En el cas de disposar dels serveis de Contractació desenvolupats pel Departament competent en matèria de contractació pública de la Generalitat de Catalunya, l’alta als quals es pot sol·licitar al Consorci AOC, aquesta informació es publicarà en el perfil del contractant de la Plataforma de serveis de contractació pública i en el Registre públic de contractes.

 

5. Bones pràctiques