Pressupost

La publicació de la informació sobre el pressupost general de la institució de l’any en curs. En cas que s’hagi prorrogat, s’ha de fer constar amb claredat i publicar el document. El pressupost municipal és el pla econòmic i financer anual vinculat a l’estratègia formulada pel govern municipal, esdevenint una eina clau per a la gestió pública. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses (crèdits pressupostaris) que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.


Serveix de base per a la planificació, programació, control i seguiment i avaluació de les actuacions municipal, comarcals o provincials.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.1.1.Pressupost

 

2. Com millorar la informació

El portal de transparència ofereix una visualització que permet consultar de forma gràfica el pressupost pels següents criteris: 

 • despeses per programa

 • despeses per classificació econòmica

 • evolució de les despeses 

 • ingressos per classificació econòmica

Per poder activar aquesta visualització cal que a) mostreu la pàgina, b) indiqueu que voleu fer visible el portlet. Recordeu que podeu personalitzar la descripció ciutadana proposada i que podeu completar aquesta pàgina amb més continguts i materials.

El portal de transparència proveït pel Consorci AOC enllaça de forma automàtica amb la web de Pressupostos municipals de Transparència Catalunya que permet comparar municipis, anys, situar-se respecte a la província, etc.

Tanmateix, també facilita les dades del pressupost en format de dades obertes. 

 

2.1. Aportant un valor extra...

Us recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:  

1. Des de la mateixa pàgina web del pressupost s’ha de poder accedir a totes les informacions de l’expedient del pressupost, incloent dates i òrgan de la seva aprovació inicial i definitiva

 • Bases d’execució i els seus annexes

 • Pressupost de despeses

 • Pressupost d’ingressos

2. Oferir una visió explicativa per a la ciutadania, explicitant els programes, projectes/polítiques estratègiques o despeses, amb textos i/o guies que facilitin la comprensió ciutadana.

3. Publicar en format de dades obertes tota la informació del pressupost

4. Relacionar els plens en els que s’ha debatut per poder seguir/consultar el debat generat.

 • Pressupost dels Organismes i Societats

 • Pressupost consolidat

 • Programa d’inversions

 • Pressupostos d’exercicis anteriors

 5. Relacionar les iniciatives de participació ciutadana en l’elaboració del pressupost

6. Enllaçar amb el PAM per conèixer l’estat d’execució de la planificació i l’acció de govern.

 

3. On trobo la informació

Les dades del portal s'alimenten de forma automàtica a partir de les dades facilitades al Departament de Polítiques Digitals i Administració Pública.

 

4. Bones pràctiques