Serveis / Equipaments municipals

La publicació de la relació d’equipaments de titularitat municipal orientats a impulsar el desenvolupament social a través d’activitats de caire cultural, social, esportiu i de lleure, etc.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/5.2.4.Equipaments-municipals

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Oferir informació actualitzada sobre l’adreça, les dades tècniques de l’equipament, inclòs l’aforament per a activitats de pública concurrència, i el termini per presentar una sol·licitud d’ús.
  • Vincular les dades bàsiques del servei o de l’equipament amb el retiment de comptes a fi d’informar sobre la usabilitat que en fa la ciutadania, grau de satisfacció, etc.

 

4. D'on trec la informació

La necessitat d’informar a la ciutadania a través d’un servei no prové de cap mandat legal sinó que forma part dels principis bàsics que han d’inspirar qualsevol institució pública.

A banda d’aquest principi la llei de transparència catalana (LTC) en l’article 11.2 relatiu a la gestió patrimonial- estableix que s’ha de publicar la informació relativa a les dades més rellevants de l’inventari general del patrimoni pel que fa, entre d’altres, als béns immobles de domini públic i patrimonials.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Fàcil de trobar, a coneix la ciutat – equipaments, tots els equipaments presentats per ordre alfabètic segons els àmbits amb una explicació de l’edifici en què es troba ubicat, si és el cas, els serveis que s’hi ofereixen, la situació en el plànol del municipi, una galeria d’imatges, contacte, horaris...

https://www.santfeliu.cat/common/cases/case_detail.faces?xmid=22715

 

Ajuntament de Cunit

A descobreix Cunit, equipaments, es troba amb facilitat un llistat dels equipaments municipals amb la ubicació al Mapa, fotos les dades bàsiques de l’equipament i notícies relacionades amb l’activitat

https://www.cunit.cat/descobreix-cunit/directoris/equipaments/