Relació de contractes / Registre de factures

La publicació de  la informació relativa a la gestió econòmica, comptable, pressupostària de la institució i en concret el registre comptable de les factures rebudes.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.1.6.Registre-de-factures

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Dades en obert, en format reutilitzable i amb eines de visualització per proporcionar un millor control de la despesa pública i facilitar el seguiment del compliment dels compromisos de pagament de les administracions, en el qual s’ha de registrar qualsevol tipus de factura, ja sigui en format paper o electrònic.

 

4. D'on trec la informació

La informació es pot obtenir a e-FACT.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Gavà

Relació de factures en obert a Gavà obert, per proveïdor i estat de la factura. També en format exportable  amb visualització de dades

https://gavaobert.gavaciutat.cat/Gesti-Econ-mica/Factures-per-prove-dor-i-estat-de-l-any-actual-Fac/ue67-tykv

 

Ajuntament de Mataró

Totes les factures des de 2013 en obert i descarregables amb csv.

Es troba al portal de dades obertes

https://aplicacions.mataro.org:444/apex/f?p=145:3:9286067032117::NO::P3_CODIDATASET,P3_PAGINAORIGEN:DS_FACTURA01,9