Empleats públics / Resultats de les convocatòries de personal

El resultat del procés de selecció/provisió de cada convocatòria de personal, amb les actes del tribunal qualificador, els llistats corresponents a cada fase del procés, dels aspirants que passen a la següent fase, i els resultats  finals assolits.

NOTA: Caldrà tenir una especial atenció a una adequada gestió de la Protecció de Dades Personals.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.8.Resultats-convocatories-personal

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Visualitzar directament, en obrir la fitxa de l’indicador, una relació de les convocatòries en curs, amb una primera entrada curta amb el NOM del lloc a concurs, el NOMBRE de places convocades, el TERMINI de presentació de sol·licituds, i el seu estat (Inscripció OBERTA, Proves EN CURS, FINALITZADA,... )  per a una més fàcil identificació ciutadana dels llocs de treball convocats.
  • Publicar, per cada convocatòria de personal, la relació completa de documents de totes les fases del procés de selecció, actes del tribunal qualificador, i amb la relació de candidats que assoleixen cada fase i els seus resultats.

 

4. D'on trec la informació

  • Seu electrònica
  • Expedients de selecció/provisió de personal aprovats pel Ple Article 286 del Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

La informació està disponible per enllaçar de forma autòmatica a través de la informació publicada al CIDO.  

 

5. Bones pràctiques