Empleats públics / Resultats de les convocatòries de personal

El resultat del procés de selecció/provisió de cada convocatòria de personal, amb les actes del tribunal qualificador, els llistats corresponents a cada fase del procés, dels aspirants que passen a la següent fase, i els resultats  finals assolits.

NOTA: Caldrà tenir una especial atenció a una adequada gestió de la Protecció de Dades Personals.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.8.Resultats-convocatories-personal

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Visualitzar directament, en obrir la fitxa de l’indicador, una relació de les convocatòries en curs, amb una primera entrada curta amb el NOM del lloc a concurs, el NOMBRE de places convocades, el TERMINI de presentació de sol·licituds, i el seu estat (Inscripció OBERTA, Proves EN CURS, FINALITZADA,... )  per a una més fàcil identificació ciutadana dels llocs de treball convocats.
  • Publicar, per cada convocatòria de personal, la relació completa de documents de totes les fases del procés de selecció, actes del tribunal qualificador, i amb la relació de candidats que assoleixen cada fase i els seus resultats.

 

4. D'on trec la informació

  • Seu electrònica
  • Expedients de selecció/provisió de personal aprovats pel Ple Article 286 del Text Refòs de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya (TRLMRLC).

La informació està disponible per enllaçar de forma autòmatica a través de la informació publicada al CIDO.  

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Castellar del Vallès

Publica per cada oferta de treball la relació completa de documents de totes les fases del procés de selecció, amb la relació de candidats i els resultats.

https://seu-e.cat/ca/web/castellardelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/resultats-de-les-convocatories-de-personal

 

Ajuntament de Mataró

Publica per cada oferta de treball la relació completa de documents de totes les fases del procés de selecció, amb la relació de candidats i els resultats.

https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/oferta-docupacio-publica/acces-lliure/ofertes/16-places-d2019educador-a-1r-cicle-d2019educacio-infantil-grup-a2-de-la-plantilla-de-personal-laboral-mitjancant-concurs-oposicio-d2019acces-lliure-per-via-de-consolidacio-de-locupacio-temporal