Acció de govern i partits polítics / Convocatòries de sessions del ple

Els documents de convocatòria del Ple, signats per l’alcalde-president, amb les dades de la convocatòria i l’ordre del dia:

  • data de convocatòria, lloc i hora d’inici
  • número de sessió,
  • el tipus de sessió (ordinària / extraordinària / urgent),
  • el text amb els punts inclosos en l’ordre del dia

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.1.5.Convocatories-sessions-ple

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar en la fitxa de l’indicador un enllaç a la fitxa de les actes del Ple
  • Publicar en la fitxa de l’indicador un enllaç a la pàgina web que contingui la informació completa del Ple, si s’en disposa, amb la seva composició de grups polítics i regidors, ordre del dia, les actes, notícies i altres.

4. D'on trec la informació

La informació es pot extreure de l’expedient així com, de forma automàtica, mitjançant un enllaç al tauler d’edictes electrònic.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet

Publica la convocatòria en una pàgina on es pot trobar completa la informació del Ple, composició, notícies, ordre del dia, les actes, i altres.

https://www.gramenet.cat/ajuntament/organitzacio-politica/ple-municipal/ordre-del-dia/

 

Ajuntament de Mataró

Publica la convocatòria en una pàgina on es pot trobar completa la informació del Ple, composició, notícies, ordre del dia, les actes, i altres.

https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/ple/ordres-del-dia-del-ple

 

Ajuntament de Dosrius 

Publica la convocatòria en una pàgina on es pot trobar completa la informació del Ple, composició, notícies, ordre del dia, les actes, i altres. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/dosrius/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/accio-de-govern-i-partits-politics/convocatories-de-sessions-del-ple

 

6. Material de suport

Pendent