Protecció de dades de caràcter personal / Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals

La informació sobre els drets de les persones a la protecció de les seves dades personals, i la manera d’exercir-los.

Els enunciats concrets d’aquests drets, són:

 • Dret a la transparència i a la informació
 • Dret d’accés a les dades de què disposa l’ajuntament
 • Dret de rectificació
 • Dret d’oposició al tractament de les dades
 • Dret de supressió o dret a l’oblit
 • Dret a la limitació del tractament
 • Dret a la portabilitat de les dades
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.4.2.Exercici-drets-proteccio-dades

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 • Oferir informació detallada i de fàcil comprensió ciutadana sobre l’exercici de cada un dels drets.
 • Facilitar els enllaços als tràmits corresponents per a la seva sol·licitud
 • Enllaçar amb la Política de Protecció de Dades, la Política de Privacitat, i amb els ítems corresponents a 1.4.1. Delegat de Protecció de Dades  i  1.4.3. Registre de les activitats de tractament de dades personals , per tal d’oferir al ciutadà l’accés fàcil a la informació completa sobre la Protecció de Dades Personals

4. D’on trec la informació

 • Del propi delegat de protecció de dades DPD de l’Ajuntament
 • Del web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades APDCAT

 

5. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Publica la informació relativa als drets de les persones a la Protecció de les seves dades personals, oferint per a cada un dels drets l’accés a la informació detallada sobre el seu contingut i al tràmit per al seu exercici.

https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/exercici-dels-drets-relatius-a-la-proteccio-de-dades-personals

 

Ajuntament de Terrassa

Publica la política de protecció de dades, amb la informació completa sobre els drets de les persones oferint per a cada un dels drets l’accés a la informació detallada sobre el seu contingut i al tràmit per al seu exercici.

https://www.terrassa.cat/ca/protecciodades