Protecció de dades de caràcter personal / Delegat/da de protecció de dades

Designació del/la Delegat/da de Protecció de Dades (DPD) de l’Ajuntament, les seves funcions, i dades de contacte.

En cas que el DPD sigui externalitzat per mitjà d’una contractació, caldrà igualment fer constar la seva titularitat, amb les dades de contacte.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.4.1.Delegat-proteccio-dades

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 

  • Publicar directament a la fitxa de l’indicador el nom i dades de contacte del Responsable del Tractament de dades (normalment l’alcalde de la ciutat) i del DPD, també amb les seves dades de contacte.
  • Publicar les funcions del DPD i la seva adscripció dins l’organització municipal.
  • Enllaçar amb la Política de Protecció de Dades, la Política de Privacitat, i amb els ítems corresponents a 1.4.2. Exercici dels drets relatius a la protecció de dades personals  i  1.4.3. Registre de les activitats de tractament de dades personals , per tal d’oferir al ciutadà l’accés fàcil a la informació completa sobre la Protecció de Dades Personals.

 

4. D'on trec la informació

Acord o acte de nomenament del DPD.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

Publica directament a la fitxa de l’indicador el nom i dades de contacte del DPD per correu electrònic i postal, i afegeix un enllaç a la Política de Privacitat per completar la informació a la ciutadania.

https://www.seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/delegat-da-de-proteccio-de-dades

 

 

Ajuntament de Castelldefels

Publica directament a la fitxa de l’indicador les dades de contacte del DPD per correu electrònic, postal i telefònica , i relaciona les funcions principals del DPD.

https://seu-e.cat/ca/web/castelldefels/delegat-da-de-proteccio-de-dades

 

 

Ajuntament de Calldetenes

Publica directament a la fitxa de l’indicador les dades de contacte del DPD (en aquest cas DIBA) per correu electrònic, telèfon i adreça postal. Relaciona les funcions principals del DPD. Indica on es troba regulat el DPD i les funcions que du a terme. 

https://www.seu-e.cat/ca/web/calldetenes/delegat-da-de-proteccio-de-dades