Pressupost / Execució pressupostària trimestral

La publicació de les dades de l’execució del pressupost de la institució, tant pel que fa a les despeses com els ingressos.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.1.2.Execucio-pressupostaria-trimestral

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

Publicació trimestral amb el certificat d’aprovació del Ple

Presentar la informació amb un model en què es vegin amb claredat els conceptes

Mostrar gràfics d’evolució

Evitar que s’hagi de descarregar un pdf.

 

4. D'on trec la informació

La informació s’haurà d’obtenir de les dades econòmico-financeres de l’ens local.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Es publiquen dos documents: el certificat trimestral del Ple en què es dona compte de la informació sobre l’estat d’execució trimestral del pressupost i el document oficial del Ministerio de Hacienda amb aquesta informació detallada.

https://www.seu-e.cat/ca/web/olesademontserrat/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/execucio-pressupostaria-trimestral

 

Ajuntament d’Alella

Exemple d’una plantilla que utilitzen diversos ajuntaments que mostra amb claredat les diferents partides econòmiques i que es publica trimestralment

https://seu-e.cat/ca/web/alella/govern-obert-i-transparencia/gestio-economica/pressupost/execucio-pressupostaria-trimestral