Informació institucional i organitzativa / Relació d'invitacions als alts càrrecs

La relació d'invitacions als alts càrrecs recull la relació de les d’invitacions què s’han de fer públiques, en el portal de la transparència. 

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.4.Codi-conducta-alts-carrecs-bon-govern

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Al portal de transparència podeu incorporar de forma estructurada la informació de les invitacions rebudes pels alts càrrecs:

 

4. D'on trec la informació

Actes i activitats de representació institucional per part dels alts càrrecs. 

 

5. Bones pràctiques

Generalitat de Catalunya 

Es poden consultar la relació d'invitacions als alts càrrecs en dates obertes: 

 

https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Sector-P-blic/Codi-de-conducta-dels-alts-c-rrecs-Invitacions-a-v/sdnv-univ

 

Ajuntament d'Anglès

Es pot consultar al portal de transparència la relació d'invitacions als alts càrrecs:

https://www.seu-e.cat/ca/web/angles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/relacio-d-invitacions-als-alts-carrecs