Informació institucional/ Organigrama de l'ens

L’estructura organitzativa política i tècnica (àrees, serveis, seccions, etc) amb els noms dels seus responsables i funcions encomanades.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.2.Organigrama-ens

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Explicar amb claredat i amb presentació gràfica en forma d'arbre, amb els noms, cognoms, responsabilitats, fotografies

  • Publicar el document sencer amb cadascuna de les diferents responsabilitats polítiques, amb les funcions i els noms de les persones responsables. El conegut com a cartipàs municipal, d'organització de la institució i distribució per àrees, regidories, conselleries.. i les funcions a desenvolupar per a la legislatura vigent.  

 

4. D'on trec la informació

  • Relació de llocs de treball (RLLT) de cada institució

  • Reglament Orgànic Municipal (ROM) de cada institució

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de L'Estany

Imatge gràfica de l'organigrama polític i tècnic al portal de transparència

https://www.seu-e.cat/ca/web/estany/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/organigrama-de-l-ens

 

Ajuntament de Viladecans

S'explica l'estructura de l'organigrama tècnic i polític

https://www.seu-e.cat/ca/web/viladecans/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/organigrama-de-l-ens

 

Ajuntament de Premià de Dalt

A Consistori/organització es pot consultar l'organigrama polític mandat actual i també el tècnic:

http://www.premiadedalt.cat/ajuntament/el-consistori/organitzacio-1/organigrama

 

 

Ajuntament de Sant Quirze del Vallès

S'explica l'estructura de l'organigrama polític i la resolució de les delegacions, tant al Portal de Transparència com a la seu electrònica (web muncipal)

https://seu-e.cat/ca/web/santquirzedelvalles/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/organigrama-de-l-enshttps://www.santquirzevalles.cat/ajuntament/lorganitzacio/organigrama-politic