Informació de la contractació pública / Informe de contractes adjudicats segons el procediment

Les dades estadístiques sobre els contractes adjudicats, amb el seu volum pressupostari, i els seus corresponents percentatges per cadascun dels procediments establerts per la legislació de contractes del sector públic.

  • procediment obert.
  • procediment restringit.
  • procediment amb negociació.
  • diàleg competitiu.
  • procediment d’associació per la innovació.

Han d'estar actualitzades amb periodicitat mínima anual.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.2.7.Informe-contractes-adjudicats-segons-procediment

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

 

  • Enllaçar l’indicador amb la Plataforma de serveis contractació pública de la Generalitat de Catalunya, ja és en sí mateixa una bona pràctica. Es pot facilitar la cerca ciutadana afegint a l’indicador un text que indiqui els passos a seguir per accedir a tota la informació dels contractes.

El model de text que publica l’Ajuntament de Barcelona pot ser un model vàlid, i es pot trobar a l’enllaç següent:  https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/contractacio-de-lajuntament-de-barcelona-licitacions-adjudicacions-formalitzacions-i-meses

  • Fer públic al propi indicador una taula, actualitzada periòdicament, que reculli el nombre de contractes, la relació i/o imports dels mateixos, els corresponents percentatges, per cadascun dels procediments legalment previstos.

 

4. D’on trec la informació

  • Dels expedients de contractació de l’Ajuntament
  • Del Perfil del Contractant.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament d’Olesa de Montserrat

Publica de manera gràfica el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei, amb enllaç a la seva relació completa per cada modalitat.

https://www.seu-e.cat/ca/web/olesademontserrat/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/informacio-de-la-contractacio-publica/informe-de-contractes-adjudicats-segons-el-procediment

 

Ajuntament de Parets del Vallès

Publica de manera gràfica el percentatge en volum pressupostari dels contractes adjudicats per l'ens en cadascun dels procediments que preveu la llei.

https://www.seu-e.cat/ca/web/paretsdelvalles/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/informacio-de-la-contractacio-publica/informe-de-contractes-adjudicats-segons-el-procediment