Informació de la contractació pública / Criteris interpretatius de contractació

La publicació dels acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.2.4.Criteris-interpretatius-contractacio

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtic.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

- Enllaçar l’indicador amb la plataforma de la Junta Consultiva de Contractació Pública de la Generalitat

- A la Plataforma de serveis de contractació pública de Catalunya ja es poden trobar enllaços a les resolucions del Tribunal Català de Contractes del sector públic, i accessos als informes i criteris interpretatius de la pròpia Junta Consultiva de Contractació Administrativa.

- Al propi perfil contractant de cada ajuntament, es poden afegir documents o textos de les respostes a consultes específiques que es puguin produir en el procés d’una determinada licitació.

 

4. D'on trec la informació

La LTC no especifica el mecanisme a través del qual s’ha de donar publicitat sobre els acords i criteris interpretatius dels òrgans consultius de contractació; això no obstant, es recomana donar compliment de l’obligació legal a través de l’establiment de l’enllaç específic de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa corresponent de l’Estat o de la Generalitat.

 

5. Bones pràctiques