Empleats públics / Responsable de comunicació / premsa

Dades de contacte de la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació, ja sigui un càrrec polític o tècnic:

  • nom i cognoms
  • denominació del càrrec que ocupa 
  • dades de contacte , correu electrònic o telèfon.

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.4.Responsable-comunicacio-premsa

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Visualitzar directament els noms i càrrecs d’aquests responsables tècnics o polítics, en obrir la fitxa de l’indicador.
  • Facilitar les corresponents dades de contacte, i el seu currículum.
  • Esmentar addicionalment les funcions de la persona responsable d’aquest àmbit.
  • Enllaçar amb butlletins o revistes municipals, si s’escau

 

4. D'on trec la informació

Del Servei de Premsa i Comunicació

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Premià de Dalt

En obrir la fitxa de l’indicador apareix directament escrita la informació sol·licitada. Informació senzilla, clara, i que identifica addicionalment els serveis i tasques de la persona responsable.

https://www.seu-e.cat/ca/web/premiadedalt/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/responsable-de-comunicacio/premsa

 

Ajuntament de Tona

Informació amb la persona responsable del Servei de Comunicació i enllaç a la carta de serveis de premsa i comunicació:

https://seu-e.cat/es/web/tona/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/responsable-de-comunicacio/premsa

 

Ajuntament de La Torre de Claramunt 

Informació amb la persona responsable (inclou persona alternativa de contacte) del Servei de Premsa, Informació i/o Comunicació (nom i cognom, càrrecs que ocupen, telèfon corporatiu de contacte, adreces de correu electrònic de contacte). Afegeix un mapa (OpenStreetMap) on s'hi pot veure la situació. Afegeix contingut relacionat del Consistori. 

https://www.latorredeclaramunt.cat/serveis-i-tramits/punts-dinformacio-al-ciutada/responsable-de-premsa-informacio-io-comunicacio.html