Empleats públics / Responsable de comunicació / premsa

Dades de contacte de la persona responsable de Premsa, Informació i/o Comunicació, ja sigui un càrrec polític o tècnic:

  • nom i cognoms
  • denominació del càrrec que ocupa 
  • dades de contacte , correu electrònic o telèfon.

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.4.Responsable-comunicacio-premsa

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Visualitzar directament els noms i càrrecs d’aquests responsables tècnics o polítics, en obrir la fitxa de l’indicador.
  • Facilitar les corresponents dades de contacte, i el seu currículum.
  • Esmentar addicionalment les funcions de la persona responsable d’aquest àmbit.
  • Enllaçar amb butlletins o revistes municipals, si s’escau

 

4. D'on trec la informació

Del Servei de Premsa i Comunicació

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Premià de Dalt

Publica el nom, el contacte i les funcions de la persona responsable de comunicació de la institució.
https://www.seu-e.cat/ca/web/premiadedalt/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/empleats-publics/responsable-de-comunicacio/premsa
 

Ajuntament de Sant Climent de Llobregat

Publica el nom i el contacte de la persona responsable i ofereix canals alternatius.

https://www.santclimentdellobregat.cat/ajuntament/organismes-dependents-o-vinculats/area-de-premsa-i-comunicacio.html


Ajuntament de la Torre de Claramunt

Publica el nom i el contacte de la persona responsable, així com el lloc i l'horari d'atenció al públic.

https://www.latorredeclaramunt.cat/serveis-i-tramits/punts-dinformacio-al-ciutada/ajuntament-premsa-informacio-io-comunicacio.html