Empleats públics / Llistes de personal per cada procés de formació i/o promoció

Les llistes que eventualment es creïn dins les organitzacions municipals, dels empleats interessats en accedir als processos de formació i promoció professional. (*)

Han de contenir la informació següent:

  • Convocatòria i la seva descripció
  • Relació de personal
  • Resultats del procés, en els termes que estableixin les bases de la convocatòria    

NOTA: S’ha de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades.

 

(*) Cal circumscriure aquestes llistes a les que continguin personal municipal  admès a activitats formatives de recepció no obligatòria i directament relacionades amb la promoció interna, econòmica o professional, que organitzin cadascuna de les administracions públiques.

 

1. La xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.9.Llistes-de-personal-per-cada-proces-formacio-promocio

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar una primera entrada curta amb el NOM del lloc a concurs de promoció o Curs a inscriure’s, el NOMBRE de places convocades/disponibles, i el TERMINI de presentació de sol·licituds.
  • Informar amb una nota de text adreçada a les persones admeses que es publicaran les seves dades personals necessàries, i durant el termini que sigui estrictament imprescindible.

 

4. D'on trec la informació

Expedient administratiu que conforma la llista de personal de cada procés de formació i/o promoció.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Mataró

Publica al web la Borsa de Treball Oberta, amb termini permanent d’inscripció per a tots els interessats, amb les bases reguladores i enllaç al formulari d’inscripció

https://www.mataro.cat/ca/lajuntament/oferta-docupacio-publica/borsa-de-treball