Convenis i subvencions / Convocatòries de subvencions i ajuts

La relació actualitzada de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, i les que es troben en convocatòries obertes, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Cal descriure:

  • els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció o l’ajut
  • i els efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat o la societat, si escau.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.3.4.Convocatories-subvencions-ajuts

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar la informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts dels darrers 5 anys (amb origen CIDO) , i facilitar la descàrrega en DADES OBERTES, en format CSV, i l’accés a la plataforma de DADES OBERTES de l’AOC, és un bon model per al compliment de l’obligació de transparència.  Facilitar també la informació la base de dades de subvencions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques MINHAP.

 

  • Mostrar directament al contingut de l’indicador les Bases generals reguladores de les subvencions, i el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament.

 

  • Facilitar enllaços amb els tràmits i documents de la convocatòria, i condicions per ser-ne beneficiari.

 

NOTA: Per a moltes entitats i ciutadans pot ser més fàcil la cerca d’informació si també s’inclou a la fitxa d’aquest indicador un enllaç directe a les fitxes dels indicadors 3.3.5 Subvencions atorgades i 3.3.6 Ajuts atorgats.

En cas de dedicar una pàgina al web municipal a la informació sobre convenis i subvencions, es recomana també agrupar aquests continguts, entre altres.

 

4. D'on trec la informació

  • Dels acords municipals en aquesta matèria
  • De la base de dades nacional de subvencions, del MHAP
  • De la base de dades del CIDO de la Diputació de Barcelona

NOTA:  Mitjançant la Llei 5/2017 es va crear el Registre Únic d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC). La pàgina web de referència és: http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions/registre/  Properament es podrà també obtenir la informació en aquesta web de la Generalitat de Catalunya.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Terrassa

Publica una pàgina amb tota la informació sobre les subvencions i ajuts, amb un text descriptiu clar i comprensible per la ciutadania, i on es pot consultar l’Ordenança general de subvencions, el Pla Estratègic de Subvencions 2021-2023, i les diferents convocatòries de subvencions i/o ajuts públics, amb les condicions per sol·licitar-les, i accés als tràmits necessaris.

Els ajuts atorgats es presenten en Dades obertes, format Excel, i s’inclouen els imports atorgats i la puntuació obtinguda en l’aplicació dels criteris de valoració dels projectes presentats.

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/subvencions-municipals/

 

Ajuntament d’ Olesa de Montserrat

Publica directament a l’indicador la Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO), amb el Resum de la convocatòria, la data de publicació, i enllaç al document. Permet també la descàrrega en DADES OBERTES, en format CSV, i l’accés a la plataforma de DADES OBERTES de l’AOC. Publica també la informació del web del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques MINHAP.

Permet la descàrrega en DADES OBERTES, en format CSV, i l’accés a la plataforma de DADES OBERTES de l’AOC.

https://www.seu-e.cat/ca/web/olesademontserrat/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/convocatories-de-subvencions-i-ajuts

 

Ajuntament de Sant Just Desvern

Publica directament a l’indicador la Informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts del món local dels darrers 5 anys (amb origen CIDO), amb el Resum de la convocatòria, la data de publicació, i enllaç al document. Permet també la descàrrega en DADES OBERTES, en format CSV, i l’accés a la plataforma de DADES OBERTES de l’AOC.

https://www.seu-e.cat/ca/web/santjustdesvern/govern-obert-i-transparencia/contractes-convenis-i-subvencions/convenis-i-subvencions/convocatories-de-subvencions-i-ajuts