Convenis i subvencions / Convocatòries de subvencions i ajuts

La relació actualitzada de les convocatòries de les subvencions i els ajuts públics que estiguin previstes durant l’exercici pressupostari, i les que es troben en convocatòries obertes, amb indicació de l’objecte o la finalitat i les condicions per ser-ne beneficiari. Cal descriure:

  • els objectius, a efectes d’utilitat pública o social, que pretén assolir la subvenció o l’ajut
  • i els efectes que la mesura de foment pot produir en el mercat o la societat, si escau.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.3.4.Convocatories-subvencions-ajuts

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica. 

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar la informació relativa a les convocatòries de subvencions i ajuts dels darrers 5 anys (amb origen CIDO) , i facilitar la descàrrega en DADES OBERTES, en format CSV, i l’accés a la plataforma de DADES OBERTES de l’AOC, és un bon model per al compliment de l’obligació de transparència.  Facilitar també la informació la base de dades de subvencions del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques MINHAP.

 

  • Mostrar directament al contingut de l’indicador les Bases generals reguladores de les subvencions, i el Pla Estratègic de Subvencions de l’Ajuntament.

 

  • Facilitar enllaços amb els tràmits i documents de la convocatòria, i condicions per ser-ne beneficiari.

 

NOTA: Per a moltes entitats i ciutadans pot ser més fàcil la cerca d’informació si també s’inclou a la fitxa d’aquest indicador un enllaç directe a les fitxes dels indicadors 3.3.5 Subvencions atorgades i 3.3.6 Ajuts atorgats.

En cas de dedicar una pàgina al web municipal a la informació sobre convenis i subvencions, es recomana també agrupar aquests continguts, entre altres.

 

4. D'on trec la informació

  • Dels acords municipals en aquesta matèria
  • De la base de dades nacional de subvencions, del MHAP
  • De la base de dades del CIDO de la Diputació de Barcelona

NOTA:  Mitjançant la Llei 5/2017 es va crear el Registre Únic d’Ajuts i Subvencions de Catalunya (RAISC). La pàgina web de referència és: http://economia.gencat.cat/ca/ambits-actuacio/ajuts-subvencions/registre/  Properament es podrà també obtenir la informació en aquesta web de la Generalitat de Catalunya.

 

5. Bones pràctiques