Convenis i subvencions / Convenis urbanístics

La relació dels convenis urbanístics vigents subscrits entre l’Ajuntament i les persones privades i públiques, incloent un enllaç al text del conveni subscrit o la seva modificació * . S'ha de publicar a més un enllaç a la publicació oficial al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, si escau.

La informació sobre els convenis vigents ha d’incloure:

  • data
  • parts signants
  • objecte
  • drets i obligacions, amb les contraprestacions econòmiques, si n’hi ha
  • període de vigència

 

(*) Cal anonimitzar prèviament les dades personals diferents de la identificació amb noms i cognoms de les parts signants, que sí que han de constar al text publicat, però anonimitzant les d’especial protecció, com poden ser el DNI i el domicili personal, o altres.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/3.3.2.Convenis-urbanistics

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Enllaçar l’indicador amb el Registre de planejament urbanístic de la Generalitat de Catalunya, en la pestanya corresponent als convenis urbanístics, que ja és una bona solució informativa, adoptada per molts ajuntaments. Facilitar la cerca ciutadana, amb un text explicatiu al propi indicador, sobre com realitzar la cerca de la informació en què puguin estar interessats.
  • Publicar una taula amb la relació dels convenis urbanístics de l’Ajuntament, amb el títol descriptiu del seu contingut, la data i òrgan d’aprovació,  i un enllaç al document del conveni.

 

4. D'on trec la informació

 

5. Bones pràctiques