Empleats públics / Resolucions sobre el règim d'incompatibilitats dels empleats públics

 

Les resolucions que autoritzin la compatibilitat dels empleats públics per a l’exercici d’activitats privades, sempre que no impedeixin el compliment dels seus deures, ni comprometin la seva imparcialitat, independència o objectivitat en les seves funcions.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.3.12.Resolucions-regim-incompatibilitats-empleats-publics

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar una Taula que contingui els camps següents,(inclòs el Nom i Cognoms de la persona interessada, atès que aquest cas està previst així, d’acord amb la legislació de Protecció de Dades Personals):

Nom i Cognoms

Lloc de Treball

Dades de l’activitat per la que es demana compatibilitat

Durada de l’autorització de compatibilitat

Codi i data de la Resolució

Xxx

 

xxx

xxx

xxx

xxx

 

 

  • Enllaçar també amb l’indicador 1.2.7. Resolucions sobre el règim d’incompatibilitats dels alts càrrecs, per tal de facilitar la cerca ciutadana sobre aquesta temàtica.

 

4. D'on trec la informació

Acords dels òrgans de govern, Ple o Decrets segons les competències delegades, que habitualment poden estar en el Servei de Recursos Humans.

 

5. Recursos

Descarregueu el full de càlcul model per a introduir les dades que es recomana publicar al portal de transparència.

 

6. Bones pràctiques

 

Ajuntament de Barcelona

Publica la llista completa de compatibilitats del personal de l’Ajuntament i dels seus organismes autònoms i entitats públiques empresarials. DADES OBERTES en XLSX.

https://ajuntament.barcelona.cat/transparencia/ca/informacio-institucional-i-organitzativa

 

Ajuntament de Terrassa

Publica la relació d’autoritzacions de compatibilitats del personal municipal, i indica també l’horari de dedicació setmanal autoritzat en cada cas.

http://governobert.terrassa.cat/transparencia/wp-content/uploads/sites/2/2021/01/comp_20.pdf