Normativa, plans i programes / Plecs de clàusules generals

Els plecs de clàusules administratives generals de contractació aplicables a tots els contractes d’un objecte anàleg

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.4.Plecs-clausules-administratives-generals

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar directament a l’indicador l’enllaç amb els Plecs de Clàusules administratives de contractació.
  • En cas d’haver diferents plecs de clàusules generals, aplicables als diferents tipus de contractació, és convenient publicar una taula amb l’objecte, nom del plec, i data d’aprovació, i el seu corresponent enllaç al document.

 

4. D'on trec la informació

  • Publicacions a diaris oficials (DOGC, BOP).-
  • Del Cercador d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona.

 

5. Bones pràctiques