Normativa, plans i programes / Pla anual normatiu

La publicació de les iniciatives reglamentàries, ordenances i reglaments,  reglaments orgànics i estatuts d’entitats dependents, que han de ser aprovades l'any següent. 

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.9.Pla-normatiu

 

2. Tipus de gestió de la informació

Manual.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Recollir totes les propostes reglamentàries que s’hagin d’aprovar l’any següent.
  • Promoure la participació ciutadana i/o les consultes públiques a fi que la ciutadania o les organitzacions o persones interessades puguin participar en determinats casos en la tramitació de l’aprovació o modificació reglamentària.

 

4. D'on trec la informació

Als expedients administratius de l’ens local.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Sant Joan Despí

Informació ubicada al portal de transparència contextualitzada amb l’argumentari jurídic que fonamenta la seva publicació

https://www.seu-e.cat/ca/web/santjoandespi/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/pla-anual-normatiu