Normativa, plans i programes / Ordenances reguladores i reglaments

Les normes aprovades per l’Ajuntament, en el format originari, i les versions consolidades o text refós, si han sofert modificacions. També cal publicar  les dades relatives a l’avaluació de l’aplicació de les normes, garantint la participació dels ciutadans en aquesta avaluació.

El procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments requereix la creació de comissió d’estudi, i de processos de consulta i participació ciutadana, o la participació d’agents que puguin tenir la condició de grups d’interès, que també haurien de formar part de la documentació publicada de cada norma. (*)

 

NOTA:

  • Sobre l’avaluació de l’aplicació de les normes, la LTAIPBG precisa, a l’art. 64, que s’han d’elaborar les memòries d’avaluació i impacte que poden produir les normes per millorar la qualitat normativa, verificar el grau de compliment i les necessitats de modificació. També estableix que s’ha de garantir la participació dels ciutadans en aquesta avaluació.

 

(*) Cal precisar quina documentació ha de ser publicada en cadascuna de les fases de tramitació i la publicació  dels tràmits relatius a la participació ciutadana. S’ha de posar també especial atenció en el deure de publicar determinades dades relatives a la intervenció o participació en el procediment d’elaboració normativa de persones o entitats que, d’acord amb la normativa aplicable, tenen la condició de grup d’interès.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/2.2.2.Ordenances-reguladores-i-reglaments

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar directament una taula amb la relació de les ordenances i reglaments aprovats per l’Ajuntament, amb el títol i nom, la data de publicació, i un enllaç al document de l’acord i als corresponents Reglaments o Ordenances actualitzats. El Pla normatiu anual, tot i constar també en un indicador específic, hauria de formar part d’aquesta relació.
  • Estructurar la informació per àmbits o departaments, per tal de facilitar la cerca ciutadana. I també afegir un cercador amb filtres per matèria, àmbit i/o data.
  • Amb cada acord de modificació, seria necessari aprovar i publicar el nou text refós o consolidat, per tenir disponible sempre per la ciutadania la versió completa actualitzada.
  • Publicar els documents del procediment d’aprovació de les ordenances i reglaments, amb la creació i actes de la comissió d’estudi, i dels processos de consulta i participació ciutadana o de grups d’interès.
  • Publicar també un enllaç amb l’indicador 2.2.6 Memòries i documents dels projectes normatius en curs.

4. D'on trec la informació

  • Publicacions a diaris oficials (DOGC, BOP).
  • Del Cercador d’Informació de Diaris Oficials (CIDO) de la Diputació de Barcelona.

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Integra en una mateixa pàgina les normatives municipals, Ordenances, Reglaments, Ordenances Fiscals, Preus Públics , Bases i normes reguladores, així com les normatives en elaboració.

https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=22115

 

Ajuntament de Malla

Publica la relació de totes les ordenances i reglaments vigents al Portal de Transparència AOC: 

https://www.seu-e.cat/ca/web/malla/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments

 

Ajuntament de Castellví de Rosanes

Publica la relació de totes les ordenances i reglaments vigents al Portal de Transparència AOC: 

https://seu-e.cat/ca/web/castellviderosanes/govern-obert-i-transparencia/accio-de-govern-i-normativa/normativa-plans-i-programes/ordenances-reguladores-i-reglaments