Organització política i retribucions / Càrrecs electes

La informació de tots els càrrecs electes, és a dir la relació de totes les persones escollides democràticament per la ciutadania en les darreres eleccions celebrades. Aquestes persones conformen la composició del Ple, en la seva totalitat, tant si estan al govern com a l’oposició.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.2.2.Carrecs-electes

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

 • Publicar de manera intel·ligible la informació següent:
  • Nom i cognoms
  • Fotografia
  • Biografia i/o breu currículum polític, laboral i professional
  • Grup polític al qual pertany 
  • Àrea de gestió si està en el govern 
  • Tinences d’alcaldia, si és el cas
  • Data nomenament 
  • Data fi de la condició de càrrec electe (si és el cas en el mandat en curs)
  • Contacte (correu electrònic, telèfon, xarxes socials, blog...) 
  • Horari d’atenció al públic
  • Agenda
  • Retribucions i dedicació
  • Declaracions de béns i d’activitats

 

 • Actualitzar aquest apartat cada vegada que hi hagi un canvi en les persones que configuren la composició del Ple, indicant les dades de la nova persona entrant i també les de la sortint.
 • Fer constar amb claredat el mandat al qual correspon l’organització política referida.
 • Vincular totes les informacions associades a aquest indicador, és a dir s’han de poder consultar en el mateix espai i individualitzades per a cada càrrec electe. 

 • Enllaçar amb el decret de nomenament de cada regidor/a i amb l’Acta del Ple de composició del Consistori a fi de documentar la informació.

 • Publicar-ho en un lloc visible i amb un disseny, grafia i llenguatge clar,  proper i també fàcil de trobar.

 • Enllaçar amb les retribucions que reben els partits polítics amb representació al Consistori.

 • Publicar les indemnitzacions que rebran si cessen en l’exercici de la responsabilitat política així com també les dietes que perceben, les despeses per viatges i els regals.

El portal de transparència incorpora un nou mòdul que permet mostrar les dades de càrrecs electes, cartipàs i partits polítics de forma gràfica i en una estructura de dades obertes. Trobareu més informació a l'apartat de Material de suport

 

 

 

4. D'on trec la informació

Podem obtenir aquesta informació de la web de Municat i ampliar-la de forma manual.  

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Castelldefels

Informació completa al portal de transparència

https://seu-e.cat/ca/web/castelldefels/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/organitzacio-politica-i-retribucions/carrecs-electes

Aquest exemple de bones pràctiques incorpora el Mòdul d'Organització Política disponible al Portal del Consorci AOC. Aquest modul facilita:

-Veure d’una forma molt clara la composició del consistori. Amb la possibilitat de remarcar qui ostenta l’Alcaldia (amb foto inclosa).

-Navegar pel detall de tota la informació de càrrecs electes, directius i eventual, així com conèixer l’estructura política municipal (cartipàs).

-Consultar les dades d’eleccions municipals (1979- 2019) i poder-les descarregar-les.

 

Ajuntament de Terrassa

A Ajuntament/Consistori es pot consultar tota la informació dels regidors/es fent un clic al nom de cadascun:

https://www.terrassa.cat/consistori

 

Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

A Ajuntament/Consistori/Ple Municipal es pot consultar tota la informació dels regidors/es fent un clic al nom de cadascun:

https://www.santfeliu.cat/go.faces?xmid=32614

 

Ajuntament del Masnou

A Ajuntament/Consistori/Regidors i regidores es pot consultar tota la informació dels regidors/es fent un clic al nom de cadascun:

http://elmasnou.cat/ajuntament/consistori//regidors-i-regidores

 

6. Material de suport

Consulteu Manual de configuració avançada dels ítems d’organització política (AOC)