Informació institucional / Informació del terme municipal

Informació geogràfica del terme municipal i la seva delimitació. Quina superfície té el terme municipal? A quina altitud sobre el nivell del mar està? Quants habitants té? És a dir tota la informació referida al municipi en xifres.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/1.1.9.Informacio-terme-municipal

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica amb dades obertes.

Aquest ítem fins ara manual passa a ser automàtic amb dades obertes, a partir de dades extretes de Municat.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte:

  • Complementar la informació bàsica amb la cartografia, mapes del municipi, el carrerer, sistemes d’informació i recursos municipals territorials (Geoportal). Aquest portal facilita l'accés de la informació geogràfica a totes les administracions públiques, al sector privat i a la ciutadania, posant al seu abast visors de mapes, metadades i serveis geogràfics normalitzats. Aquests geoportals estan d’acord amb els principis de les IDE de rang superior i amb la iniciativa europea INSPIRE.
  • Facilitar aquesta informació a través del menú general, a municipi en un espai propi sota la denominació de territori o informació geogràfica.

 

4. D'on trec la informació

A les webs de la Direcció General d’Administració Local (MUNICAT) i de l’Institut Cartogràfic de Catalunya (ICC) disposen d’aquesta informació i als expedients de l’ens local. 

 

5. Bones pràctiques

Ajuntament de Tortosa

Informació gràfica dins del portal de transparència sobre el terme municipal:

https://www.seu-e.cat/ca/web/tortosa/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/informacio-del-terme-municipal 

 

Ajuntament de Pau

Informació gràfica dins del portal de transparència sobre el terme municipal

https://seu-e.cat/ca/web/pau/govern-obert-i-transparencia/informacio-institucional-i-organitzativa/informacio-institucional/informacio-del-terme-municipal