Gestió econòmica / Cost efectiu dels serveis

La informació sobre el cost efectiu dels serveis que l’Ajuntament està obligat a realitzar, seguint els criteris de càlcul que estableix la legislació vigent.

 

1. La Xarxa recomana

Consulteu la fitxa per a aquest ítem:

https://municat.gencat.cat/ca/Temes/Transparencia/Items-de-transparencia/4.2.5.Cost-efectiu-serveis

 

2. Tipus de gestió de la informació

Automàtica.

 

3. Com millorar la informació

Recomanem algunes millores sobre la visualització que apareix per defecte: 

  • Publicar la Taula que inclou els serveis públics que presta l’ens, amb els cost efectiu que representa cada un, i el cost per habitant resultant.
  • Publicar en format gràfic el cost dels serveis per habitant, per facilitar la visualització i comprensió ciutadana de les dades.

 

4. D'on trec la informació

  • Dels expedients que elabora la Intervenció municipal sobre les dades econòmico-financeres, que inclouen el cost efectiu dels serveis.
  • De les dades que publica el Ministeri MINHAP, on l’Ajuntament de l’obligació de presentar-les.

 

5. Bones pràctiques

 

 

6. Material de suport

Consulteu com podeu activar el modul de gestió econòmica del Portal AOC.